0660 - 43 18 20 info@grovfoder.se

Beställ foderstatsberäkning för häst

Vi beräknar foderstater för alla typer av hästar och verksamheter och vi följer de svenska utfodringsrekommendationerna för häst.

Har ni rätt grovfoder för era behov? Vi hjälper er att tolka analysen. Vi bollar även praktiska problem kring allt från balstorlek till lagring av foder.

För att kunna göra foderstatsberäkningar är det absolut nödvändigt att grovfodret är analyserat. Det är även viktigt att makromineralerna kalcium, fosfor och magnesium finns med i analysen för att kunna räkna och balansera foderstaten med ett mineralfoder som kompletterar mineralinnehållet i ert grovfoder. Läs mer om varför vi bara ska använda analyserat grovfoder här.

Om ni har flera hästar som är av samma typ, ungefär lika stora och till exempel gör ungefär samma arbete kan det räcka att ni beställer en foderstat till den gruppen av hästar som har samma behov. Priset för en foderstatsberäkning är 500 kr (inkl moms) och då får ni en översikt över hästens näringsbehov och förslag på lämpliga dagsgivor av ert grovfoder och av passande fodermedel att komplettera med. Utöver det få ni kommentar om grovfodret och länkar till informationstexter för den som vill fördjupa sig.

Fyll i era uppgifter så kontaktar vi er

15 + 3 =