0660 - 43 18 20 info@grovfoder.se

Rådgivning och prenumeration på grovfoder

GrovfoderHälsan är er partner med en helhetslösning som främjar hästhälsa samt skapar ett miljövänligt kretslopp. Med vår prenumerationstjänst betalar ni månadsvis, får uppdelade leveranser, foderstater ingår och ni kan alltid kontakta vår fodersupport.

Vi riktar oss främst till hästverksamheter med fler än 10 hästar. Med fokus på hästens hälsa och prestation och er ekonomi hjälper vi er med rätt grovfoder och att balansera och optimera era foderstater efter de senaste forskningsrönen. Vi ser till grovfoderbehovet för alla typer av hästar och verksamheter och har nära samarbete med våra anslutna grovfodergårdar.

Den gödsel som era hästar producerar ska helst tillbaka till den åker där ert grovfoder kommer ifrån, då skapar vi ett miljövänligt kretslopp. I vår prenumerationstjänst ingår lösningar för strö, hantering av gödsel och plast från balar.

Att prenumerera på grovfoder till och gödsel från sin hästverksamhet är en långsiktig lösning med oss som partner och support hela vägen. Skicka in en förfrågan om prenumeration på grovfoder till oss och vi tar fram en offert för er verksamhet.

För dig som har färre hästar eller bara en går det utmärkt att beställa en foderstatsberäkning eller flera. Ni får en översikt över hästens näringsbehov och förslag på lämpliga dagsgivor av både ert grovfoder och av passande fodermedel att komplettera med. Vi hjälper er tolka grovfoderanalysen och ger länkar till informationstexter för den som vill fördjupa sig.