0660 - 43 18 20 info@grovfoder.se

Bli en ansluten grovfodergård hos GrovfoderHälsan

Har ni vall i växtföljden eller vill lägga till en ytterligare inkomstkälla genom vallfoderproduktion? GrovfoderHälsan är bryggan mellan er producenter och hästverksamheter med support åt båda hållen. GrovfoderHälsan fungerar som er återförsäljare och tar hand om rådgivning mot hästverksamheter samt marknadsför grovfoder. Vi vill ha ett nära samarbete med er och planera långsiktigt och i god tid före varje skörd.

Vår rådgivning är oberoende och vår kunskap i hästutfodring är stor, ni hittar mer om vår bakgrund här.

För att kunna bli en ansluten grovfodergård bör man kunna avsätta minst 30 ton ts till försäljning varje år. Alla grovfoderpartier ska vara analyserade på näringsinnehåll inklusive mineraler. Grovfodergården bör dessutom kunna ta emot hästgödsel för kompostering/stuka och spridning.

Hästgödsel är en resurs och förutom växtnäring tillför den också mullämnen som hjälper till att bygga upp jordens struktur och bördighet, läs mer om hästgödsel här. De grovfodergårdar som tar emot hästgödsel får ett beräknat växtnäringsvärde på gödseln.

GrovfoderHälsan är även en säljkanal för halm, som foder och som strö.

Många hästverksamheter har begränsade lagringsutrymmen och behöver uppdelade leveranser, då är grovfodergårdar med lagringskapacitet av stort värde.

Kontakta oss på telefon 0660 – 43 18 20 eller fyll i kontaktformuläret så svarar vi på alla frågor och funderingar.

Fyll i era uppgifter så kontaktar vi er

9 + 13 =