0660 - 43 18 20 info@grovfoder.se

Våra grovfodergårdar

Våra anslutna grovfodergårdar är kunniga lantbrukare i samverkan för att producera världens bästa hästfoder till hög kvalitet för hästens skull. Att vara ansluten grovfodergård till GrovfoderHälsan står man för ett stort kunnande, gedigenhet och alltid med hästens hälsa i fokus. Grovfodergårdarna erbjuder enbart grovfoder med analys och garanterar bästa möjliga kvalitet.

Vi rekryterar grovfodergårdar hela tiden och har ni vallfoderproduktion och funderar på att lägga till ytterligare en inkomstkälla kan det här vara något som passar er. För växtodlingsgårdar som behöver vall i växtföljden kan vi vara den rätta säljkanalen för ert vallfoder. Mer information och kontaktformulär finns här.

Grovfodergårdarna är även med och tar fram lösningar för gödselhantering och bör helst kunna ta emot hästgödsel för kompostering/stuka och spridning.

GrovfoderHälsan är bryggan mellan producent och hästverksamhet med support åt båda hållen. Vi vill ha ett nära samarbete med varje grovfodergård och planera långsiktigt och i god tid före varje skörd.