0660 - 43 18 20 info@grovfoder.se

Hälsosamma, ekonomiska och klimatsmarta foderstater

 

Visionen för GrovfoderHälsan är hälsosamma, ekonomiska och klimatsmarta foderstater som levereras med en helhetslösning för hästverksamheter. Fodersupport, beräknade foderstater och ekonomiöversikt ska ingå vid köp av grovfoder. En prenumerationstjänst med månadsvis betalning, uppdelade leveranser och lösningar för gödselhantering där målet är att skapa ett kretslopp för foderdelen i er verksamhet.
 
Grundare till GrovfoderHälsan är Sara Muhonen som är agronomie doktor i Husdjursvetenskap och disputerade vid SLU med avhandlingen “Metabolism and hindgut ecosystem in forage fed sedentary and athletic horses”. Efter avhandlingsarbetet har hon forskat vid USC Nutrition du Cheval Athlète – AgroSup Dijon – INRA, Frankrike. Ni hittar hennes publikationer här.

Redan under min tid som doktorand på SLU fick jag frågor från hästägare hur man läser en grovfoderanalys och hur man tolkar och använder den. Många hade skickat in foderprov för analys men visste sedan inte vad de skulle göra med analysen. Det är viktigt att analysera grovfoder men kan man inte använda analysen så är det bortkastade pengar. En vanlig fråga var också: men vilket grovfoder ska min häst ha då? Från vallfoderproducenter fick jag istället frågor som: var kan jag hänvisa hästägare som kommer med frågor och inte vet vilket grovfoder de behöver? Eller vad ska jag säga till hästägare som vill köpa ett grovfoder med ett näringsinnehåll som är omöjligt att producera?

Jag funderade mycket kring hur kan vi nå ut bättre med de forskningsresultat vi tar fram och i vilken form ska de presenteras. Det genomfördes flera stora forskningsprojekt kring utfodring av grovfoder till häst, bland annat det projekt som resulterade i min avhandling. Jag tyckte att all denna information borde sammanfattas och komma till nytta. Våren 2009 flyttade jag till Frankrike för att genomföra mitt postdoktorala projekt om hur olika fiberkällor påverkar ekosystemet i hästens grovtarm och hästens vätskebalans. Jag blev kvar där i två och ett halvt år och under den tiden bestämde jag mig för att skriva en bok. Det blev boken “Grovfoder till häst – för hälsa och prestation” som kom ut hösten 2012.

Men den ständigt aktuella frågan “vilket grovfoder är bäst” med svaret “det beror på vilken häst du har” gjorde att tankar kring att förenkla och skapa tjänster som ”supportar” och löser problemen föddes. Näringsinnehållet i grovfoder kan variera stort och därför är det viktigt med en grovfoderanalys för att veta näringsvärdet i just det här partiet grovfoder. Så grovfoder och grovfoder är alltså inte samma sak. Sen har olika typer av hästar olika näringsbehov och det bästa är att börja med grovfoder med rätt näringsinnehåll när man komponerar ihop hästens foderstat. Det behövs en brygga mellan foderköpare och vallfoderproducent med support åt båda hållen där förtroende byggs med kunskap, omtanke och problemlösning.

Och på den här vägen är det, fortfarande är det långt kvar men för GrovfoderHälsan finns en klar målsättning och en stor vision. Jag vill främja hästhälsa tillsammans med ett miljötänk samt förenkla och förbättra för foderköpare och producenter. Förhoppningar inför framtiden är att kunna fortsätta bygga vidare och utveckla GrovfoderHälsan, alltid med vetenskapliga forskningsresultat i grunden.

AgrD Sara Muhonen

För logga, färg och form har GrovfoderHälsan fått hjälp av:

Salig Design i norr | Christoffer Eriksson