0660 - 43 18 20 info@grovfoder.se

Olja som fodermedel till hästar

Den högpresterande hästen behöver en foderstat med en energidensitet på minst 10 megajoule omsättbar energi/kg torrsubstans (ts) vilket inte alltid kan uppnås med bara grovfoder(1). Därför är det vanligt att komplettera foderstaten med stärkelserika kraftfoder...

Socker i vallfoder

Här kommer svar på en fråga om socker i vallfoder: Har en fråga om hur ser fördelningen av de olika sockerarterna ut i gräset? Hur mycket är glukos, fruktos, sukros och fruktan? Nya rön talar om att hos människor är det främst fruktos som skapar insulinresistens genom...